,

EERSTE HULP

Het ledenmagazine EERSTE HULP actuele informatie en bijdragen die bij uitstek op het bieden van eerste hulp zijn gericht.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

EERSTE HULP

Het magazine is voor de leden van de Nationale Bond voor EHBO. Wij zorgen voor de vormgeving van de redactie en de opmaak van de advertenties. Ook zorgen we ervoor dat het magazine een frisse uitstraling houdt, door geregeld kleine aanpassingen door te voeren. Op deze manier blijft het magazine een vernieuwende uitstraling hebben. VDS Crossmedia is al jaren als vormgever verbonden aan de Nationale Bond voor EHBO en draagt deze organisatie een warm hart toe.

DTP
Pagina Opmaak
Advertentie opmaak
Grafisch vormgeving
Drukwerk bemiddeling
Klant: Nationale Bond voor EHBO

Meer projecten die we gedaan hebben

Paraat Huisstijl